Opravy fasád

  • opravy nesoudržných omítek a hloubkové zpevnění stávajích omítek
  • odstranění řas, mechů a lišejníků z fasád a soklů
  • odstranění minerálních a a uhličitanových výkvětů z fasád a kamenných obkladů
  • odstranění nečistot z tenkovrstvých omítek
  • ošetření fasád proti graffiti
  • čištění fasád a obkladových ploch
  • nátěry fasád
  • opravy a doplnění fasádních dekoračních profilů a říms
  • celkové opravy omítek a nátěrů