Chemická ochrana dřeva

  • Nátěry

– napouštěcí a ochranné nátěry dřeva ve venkovním prostředí

  • Povrchová ochrana postřikem

– provádí se airless technologií a postřik tak pronikne do všech spár a trhlin

  • Hloubková ochrana tlakovou injektáží

– do dřeva se navrtají otvory a pod tlakem se napouští insekticidní roztok