Dodatečné hydroizolace staveb

Provádíme tlakové i beztlakové injektáže zdiva, sanační omítky, NOP folie, hydroizolační stěrky, penetrace a tavné izolační pásy.

U základů domů provádíme odkopy zeminy, drenáže a systémové odvětrání.