Protipožární ochrana staveb

  • Protipožární příčky, stěny, předěly a podhledy.
  • Protipožární odklady stěn a stropů.
  • Revizní dvířka, ucpávky a protipožární schody.
  • Protipožární dveře a zárubně.
  • Protipožární omítky.
  • Protipožární nátěry – dřevo – ocel – beton.

 

Dodání materiálu a odborná montáž včetně revizních prohlídek a zápisů.