Protipožární ochrana staveb

  • Revizní dvířka, ucpávky a protipožární schody
  • Protipožární dveře a zárubně
  • Protipožární omítky
  • Protipožární nátěry

– dřevo – ocel – beton.

  • Protipožární ochrana prostupů

– kabelů a kabelových svazků

– trubek ocelových a plastových

– stavebních spár

– VZT

– slepých prostupů

  • Konstrukce s požární odolností

-sádrokartonové a minerální podhledy

– rozdělovací příčky a předstěny

– šikminy včetně tepelné izolace

– podlahy s požární odolností

  • Požární hlásiče

Dodání materiálu a odborná montáž včetně revizních prohlídek a zápisů.