Stropy

Ke stavbě stropů používám například následující systémy:

  • Betonové systémy Rector

Konstrukce stropů RECTOBETON se skládá ze stropních nosníků RECTOR RS 110 a 130 mm z předpjatého betonu
a stropních nosníků RECTOR RP z vibrolisovaného betonu o výškách 12,16,20,25 cm, dále z dodatečného vyztužení zalitého vrstvou nadbetonu, která zmonolitní celý strop a zajistí vysokou únosnost, tuhost a dokonalé roznášení zatížení.

Stropní systém RECTOBETON je moderní řešení stropních konstrukcí, které lze použít pro všechny typy budov a konstrukce stropů nad každým podlažím:

  •  sklep či garáž,
  •  podlaží,
  •  terasa,
  • plochá střecha.

Stropní systém RECTOBETON je vhodný pro všechny typy budov a to jak rodinné domy, bytové domy, administrativní a průmyslové budovy či budovy občanské výstavby. Speciální prefabrikovaná výroba stropních nosníků garantuje jejich dokonalé technické vlastnosti (vysoká únosnost a tuhost) a jejich přesný tvar, který umožňuje snadné a rychlé ukládání stropních vložek.

 

rector

 

 

 

  • Heluz Miako

Polomontované stropy MIAKO jsou součástí komplexního systému pro hrubou stavbu. Jejich konstrukce je tvořena cihelnými vložkami a stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Strop se zmonolitní nabetonovanou vrstvou.
Keramické stropy MIAKO jsou vhodné nejen pro stavby rodinných a bytových domů, ale také hotelů, kanceláří, nemocnic a škol.

mi15_625

 

strop

 

 

 

 

     

 

  •  Stropsystem Goldbeck

tvary-panelu

Vybudovat bezpečné a kvalitní stropní, schodišťové a balkónové nosné konstrukce je časově, organizačně a finančně náročné. Železobetonový stavební systém STROPSYSTEM GOLDBECK nabízí moderní řešení vodorovných nosných konstrukcí od technického návrhu přes výrobu konstrukčních prvků, dopravu až po montáž. Výsledkem je uspokojení potřeb každého stavebníka v nejkratším možném čase a nejvyšší kvalitě.

Jedinou starostí zákazníka je porovnat finanční a časové úspory, které přinese volba konstrukce STROPSYSTEM ve srovnání s jinými stropními systémy, které se objevují na trhu.

Základním konstrukčním prvkem STROPSYSTEM GOLDBECK jsou železobetonové předpjaté dutinové dílce. Doplňují je kompletované dílce schodišť a balkónů, které se používají při napojování navazujících stavebních konstrukcí. Prvky na míru vyrábíme v našem závodě. Plně pod kontrolou tak máme všechny části výrobního procesu až po manipulaci s hotovým díly.

 

 

 

  • Dřevěné Steico a OSB desky

Desky STEICO dominují nad tradičními stavebními materiály především vyjímečnými izolačními vlastnostmi. Hlavním účelem je zpožděné vnikání tepla přes konstrukci budovy v letním období. Výrobky STEICO se kromě nízké tepelné vodivosti od ostatních izolací odlišují velmi vysokou akumulací tepla. Hromadí tepelnou energii celý den a převádějí teplo do místnosti teprve po 12 hodinách, kdy je venku chladněji (fázový posun). Dobře izolovaná stavba snižuje ztráty energie v zimě, což prakticky znamená nižší emise CO2.

steico