Zakládání staveb

  • Zemní práce strojní a ruční.

S

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Betonáž základových pásů.
  • Betonáž základové desky + armatury
  • Zemnící pásky + přípojky a prostupy.