Nosné střešní konstrukce

  • Klasické trámové střešní konstrukce

  • Vazníkové střešní konstrukce